Elcezire Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle

İzin verilirse ve Sayın Paşa da izin verirlerse bu sorunuza ben Başkumandan sıfatiyle cevap vereyim.

İçişleri Bakanlığı memleket içinde, memleketin her noktasında bütün anlamıyla asayiş ve güvenliğin kurulmasının sorumluluğunu kabul ettikçe ve buna yeterli olduğunu ifade ettikçe ordular ve ordu kumandanları Dahiliye Vekaleti’nin yapmaya zorunlu olduğu hiçbir işe karışmayacaktır.

 (teşekkür ederiz sesleri, alkışlar).