Epoka Gazetesi Muhabirinin Yazılı Sorularına Cevap

İtalyanca “Epoka” gazetesi İstanbul yazarının Mustafa Kemal Paşadan yazılı olarak sorduğu sorular ve verilen cevaplar:

1- Barış Konferansı, Türkiye sorunu ile ilgilenmeye başladığı şu zamanda, sizin bu konudaki şahsi görüşünüzü öğrenmek ve Meclis-i Mebusan açılır açılmaz Kuva-yı Millîye’nin (Millî Kuvvetlerin) dağılıp dağılmayacağını bilmek, gazetemizi çok aydınlatacaktır.
2- Sizin Mebuslar Meclisi’nde Erzurum’u temsil etmekten çekindiğiniz doğru mudur?
Mustafa Kemal Paşanın cevabı şudur:
 Ankara, 30.12.1919
Bu nedenle size şahsi düşüncemi söylemek isterim: Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde nettir. Teşkilât, bu isteği gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir, hatta genişlemeye devam edecektir. Benim, Meclis-i Mebusan’da Erzurum’u temsilden çekineceğim haberi yanlıştır.
Mustafa Kemal
Vakit: 5.1.1920