Erzurum Milletvekili İsmail Bey ve ArkadaşlarınınErmenistan Ateşkes Şartları Hakkında Soru Önergesi Nedeniyle

Bir noktayı hatırlatmak ve askerî heyetten aldığım bilgi üzerine Genel Kurul’u aydınlatmak istiyorum.

Beyefendi’nin buyurdukları gibi, önceden önerilmiş olan ateşkes şartlarını Ermenilerin kabul ettiğini söylüyor ki; o ateşkes şartları iki görüşü içeriyordu. Birisi, Ermeni ordusundan silâh almak, ikincisi o günkü duruma göre Ermeni ordusunun çekileceği hatla, bizim koruyacağımız hat arasında tarafsız bölge bırakmak. Halbuki sonra askerî harekât başladı. Önceki hattı çok ileri geçtik. Yalnız bulunduğu durumdan doğuya doğru değil, merkezden güneye ve Şahtahtı’ndan bile bölüklerimiz ileriye yürümüştür.

Bundan dolayı ateşkes antlaşmasının sınırlamaya ait olan kısmı doğal olarak yeni duruma göre değişmiştir. Bunun üzerine subaylar yeni bazı öneriler yapmışlardı. Fakat bu, önem içermemektedir. O, yeni hattın biraz batısında, bu, biraz daha ileride idi. Yalnız bunda yeni görüş korunmuştur. O da güneyden Azerbaycan’a giden yolların tamamen emniyette tutulmasıdır.

Subaylarca böyle bir şey vardır efendim, askerî emir sırasında verilmiştir.