Fransız Büyük Elçisi’nin Söylevine Cevap

Fransız Elçisi M.Kammener’in kabulü töreninde, elçinin konuşmasına cevap olarak:

Sayın Büyük Elçi!
Fransa Cumhurbaşkanı’nın yüce şahsınızı yanıma olağanüstü temsilci ve büyük elçi olarak atadıklarını bildiren mektubu büyük bir memnuniyetle alıyorum. Bir önceki elçinizin geri çağrıldığını bildiren mektubu da aldım. İçten ve dostça çalışmasıyla aramızda ölmez bir anı bırakmış olan M.de Chambrun’dan sonra, saygıdeğer Fransa Devlet Başkanı’nca, sizin seçilmiş olmanızdan dolayı özellikle memnunum.

Görevinizin başlangıcının Cumhuriyet’in onuncu yıldönümüyle olan mutlu rastlantısını uğurlu gördüğünüzü bildiren sözlerden çok fazla duygulandım. Gerçekten Türk ve Fransız milletleri arasında kurulan ilişkiler yüzyılların değişmelerini, özlerine bozukluk gelmeden geçirmiştir. Bu öz de her iki milletin birbirinin ayırıcı huylarını gerektiği gibi anlayışlarından doğan karşılıklı anlaşmadır.
Sayın Büyük Elçi, Türk-Fransız dostluğu, iki milletin tam bir sağduyu ile iki memleket arasındak ilişkilerin temeli olan parçalar arasında oluşturmuş oldukları övgüye değer denge ve uygunlukta yer almıştır.

İnsanlığın rahatlığını doğuran barışa, bütün varlığımızla hizmet yolunda kendimizi adadığımız büyük görevin yerine getirilmesi sırasında, Fransız İhtilâli’nin en soylu temiz çocuklarından biri olan ve ölümüne çok üzüldüğümüz Biriand’ın siyasal hayatı süresince birçok yarar sağlamış olan ülkücülüğünü şahsen ağırlamakla mutluyum.

Türkiye’deki şahsî eserimi anlatan çok ince sözlerinizden dolayı özellikle teşekkür ederim. Ancak bu eser, bütün büyüklüğü ile bir bireyi olmakla övündüğüm millete aittir.

Sayın Büyük Elçi, Cumhuriyet Hükûmeti’nin izlemiş olduğu siyasetin gelişmesi sırasında bugün olduğu gibi yarın da Türk halkının, bütün milletlerin gittikçe beliren bir şekilde birbirine yaklaşmalarına çalışarak, büyük insaniyet davasına hizmetçi olmak yolunda ateşli bir istek ile hareket ettiğini göreceğinize inanabilirsiniz.

Bugün Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler her iki milletin içten duygularıyla tamamen uygun bulunmaktadır. Çünkü bu ilişkiler,var olan anlaşmazlıkların temizlenmesi ile artık ikinci derecede sorunların bulandıramayacağı bir berraklık göstermektedir. Bir önceki saygıdeğer elçinizin Cumhuriyet Hükümetiyle işbirliği istenilen sonuca vardı. Bu yüzden bütün alanlarda oluşan dostluk ilişkilerinin sağlamlaştırılması konusunda yüksek kişiliğinizin önemli bir sebep olacağına şüphe etmiyorum.

Yüksek görevinizin yerine getirilmesi konusunda gerek kişisel desteğime, gerekse Cumhuriyet Hükümeti’nin dostça yardımına güvenebilirsiniz.

                                         Hâkimiyet-i Milliye 18.10.1933