Güven Mektubunu Sunan Belçika Ortaelçisi Mösyö Luklerni’nin Söylevine Cevap

Sayın Elçi!

Hükümdarınız Haşmetli Kral’ın yüce şahsınızı, özel konumlu delege ve ortaelçi sıfatıyla yanıma atadığını bildiren güven mektubunu elinizden memnuniyetle alıyorum. Çalışmanızın memleketler arasında geçen dostça ilişkilerin sağlamlaştırılmasına yöneltilmiş olacağını gerçek bir hoşnutlukla öğrenmiş bulunuyorum. Sonradan kararlaştırılan sözleşmenin Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dolu bulunduğu güven ve içtenliğe delil olduğu hakkındaki düşüncenize tamamiyle katılırım. Size emanet edilen yüce görevin yerine getirilmesinde daima şahsî yardımıma ve Cumhuriyet Hükümeti’nin yardımına dayanabilirsiniz.

Haşmetli Belçika Kral’ının şahsî mutluluğu ve Belçika’nın rahatlık ve geleceği hakkında güzel dileklerimi bildirerek size hoş geldiniz derim.

          Vakit: 20.05.1928, s.5