Güven Mektubunu Sunan Fransız Büyükelçisi Kont Dö Şambrun’un Söylevi Üzerine

Saygıdeğer Büyük elçi, Fransa Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma özel konumlu delege ve büyük elçi atadığını bildiren güven mektubu ile saygıdeğer selefinize (bir önceki) ait ayrılış mektubunu elinizden büyük bir memnuniyetle alıyorum.

İlişkilerinizi niteleyen devamlı dostluk hakkında seçtiğiniz ve kullandığınız ateşli açıklamalarınızdan çok duygulandım. Gerçekten yüce şahsınızın da işaret ettiği nedenle milletler arasındaki dostça ilişkiler karşılıklı tanışma ve anlaşma ile kuvvet bulur. Tarih bize gösteriyor ki, bu anlaşma çabaları tam başarılarını memleketlerimizin birbirine karşılıklı yardımlarında bulmuştur. Yenilenme çalışmasında ve halkçı demokratik kuruluşlara yönelmiş gelişmelerde genç Türkiye Cumhuriyeti Fransız demokrasisini doğurmuş olup o zamandan beri her milletin gelişme ve kendi teşkilâtına uydurduğu inkılâpçı büyük hak ve adalet prensiplerinde güvenilir bir dayanak bulmuştur.

Doğu Avrupa’da meydana gelen uyanmaya büyük büyük seleflerinizin (öncekiler) ve özellikle 86’daki ataları tarafından en geniş anlamıyla kurtarılma idealini, büyük inkılâpları düzenleyen prensibi kabul etmiş olan Fransızların ilgisiz kalmayacakları şüphesizdir. Yeni kurallar ve görüşler dairesinde bütün dünya ile en yeni ilişkileri kurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, barış yolunda harcanan büyük çabaların gelişmesini derin bir ilgi ile izlemekte ve insanlığın en büyük ideali olan barışın gerekli ve gerçek unsurlarını iyi niyetle kararlaştırılan ve özellikle doğrulukla uygulanan karşılıklı sözleşmeye uymanın oluşturduğu inancında bulunmaktadır. Bu ideal, bizim de en büyük idealimizdir. Bunun kurallarını dost millete açıklarken Türk milleti bu konuda cömertçe deliller göstermekten ilgisiz kalmamıştır.

Saygıdeğer Büyükelçi, memleketlerimiz arasındaki dostluğa tamamen uygun bir anlayışla yerine getirmeye hazırlandığınız üstünüze verilmiş görevinizde gerek benim, gerekse Cumhuriyet Hükümeti’nin sizden hiçbir zaman esirgenmeyecek olan yardım ve desteğini beklemekte haklısınız. Bu yüce görevin tam bir başarıya ulaşması ümidiyle yüce şahsınıza hoş geldiniz der ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın şahsî mutlulukları ve Fransa’nın rahatlık ve geleceği hakkındaki dileklerimin ulaştırılmasını rica ederim.

Vakit: 28.09.1928, s.1