Güven Mektubunu Sunan Irak Ortaelçisi’ne Cevap

Irak Orta elçi Suphi Beyin güven mektubunu sunma töreninde:

Sayın Elçi, Haşmetli Irak Kralı’nın sizi yanıma özel konumlu delege ve orta elçi atadığını bildiren mektubunu büyük bir memnuniyetle alıyorum.

Burada delege olarak bulunduğunuz süre içinde görevinizi daima dostça duygularla yaptığınızı ve  Türkiye’ye karşı içten bir ilgi beslediğinizi bilirim. Bunun için sizin komşu devletin ilk elçisi olmak üzere seçilmeniz ve atanmanız özellikle memnuniyeti gerektirmiştir. Bu seçimi, iki dost millet arasındaki bağları kuvvetlendirmek konusundaki çalışmanın başarılı gelişmesine bir zaman sayıyorum. Türk milleti, Irak milletine karşı dostluk niyet ve istekleri taşımaktadır. Karşılıklı dostluğun yerleşmesi ve devamı için harcanılacak gayretlerinizin gerek benim, gerekse Cumhuriyet Hükümeti’nin desteğine sahip olacağınıza şüphe yoktur. Yeni ve yüksek görevinizde başarılar dilerim.

Vakit: 25.10.1928, s.1