Güven Mektubunu Sunan Lehistan Elçisi’nin Söylevine Cevap

Sayın Elçi!
Lehistan Cumhurbaşkanı tarafından yanıma özel konumlu delege ve orta elçi atandığınızı bildiren mektubu büyük memnuniyetle okuyorum.

Tarihin büyük olayları arasında bakışlarımıza her vakit bağımsız siyasal bir varlık gösteren bir milletin temsilcisi tarafından memleketim hakkında gösterilen dostluk ve içten sevgiden çok duygulandım. Devamlı bir dostluk antlaşması kararı bizim için önceden beri var olan bir durumun basit resmî bir doğrulaması ve milletlerimizin her vakit devam ettirdikleri iyi ilişkilerin mantıklı ve doğal bir sonucudur.

Hâkimiyetleri yok edildiği zaman Polonyalılar da Türkler gibi sonunda kesin ve tam üstünlüğünü sağladıkları istiklâl fikrinin ve ateşinin, canlı bir şekilde korunmasından asla vazgeçmemişlerdir. Bizim yenilenme eserimizden ve bu çalışmada bizzat bana düşen paydan söz ederken söylediğiniz sözlerden dolayı içten teşekkürlerimi bildiririm.

Türkiye; prensiplerine bağlı olarak kesinlikle barışçı bir siyaset izlemektedir. Bir milletin demokrasi kuralları ile yönetilmesi karşılıklı anlaşmayı ve iyi uzlaşmayı büyük bir ölçekte kolaylaştıracağı düşüncesindeyim. Size yüklenen yüksek görevin yerine getirilmesinde desteğimin ve Cumhuriyet Hükümeti’nin yardımının esirgenmeyeceğine güvenebilirsiniz.

Vakit: 26.10.1928, s.1