Güven Mektubunu Sunan Mısır Elçisi’nin Söylevine Cevap

Mısır Elçisi Retip Beyin güven mektubunu sunma töreninde:

Sayın Elçi, Haşmetli Mısır Kralı’nın sizi yanıma özel konumlu delege ve orta elçi atadığını bildiren mektubunu elinizden büyük bir memnuniyetle alıyorum. Saygıdeğer Kral’ın bu görevi emanet ettiği için Türkiye hakkında beslediği içten duyguları delilleriyle göstermiş olan bir temsilciyi seçmiş olduklarından özellikle duygulandım. Yüksek erdemlerini takdir ile andığımız Türk Milleti’nin bulunduğu yenilenme devresi hakkındaki övgülü sözlerinizden dolayı teşekkür ederim.

İki millet arasında geçen iyi ilişkilerin seçkin uygulamanız sonucunda devam edeceği ve kuvvetleneceği inancındayım. Yüksek görevinizin yerine getirilmesinde gerek benim, gerekse Cumhuriyet Hükümeti’nin desteğini sizden hiçbir zaman esirgemeyeceğine güvenebilirsiniz.

Haşmetli Kral’ın şahsi mutlulukları ve Mısır milletinin rahatlığı hakkındaki dileklerimizi adı geçene söylemenizi rica ederim.

Vakit: 26.10.1928, s.1