Halife Abdülmecid’e Kutsal Emanetleri Teslim Etmek ve Tebrikleri Bildirmek Üzere Meclis’ten Bir Heyetin Seçilerek Gönderilmesine Dair Meclis Başkanlığı Tezkereleri Nedeniyle

Efendiler! Şüphe yok ki, Halife’ye  (Efendi) demek, onun şerefinin değerini azaltır. Bu kullandığımız (Efendi) kelimesi yazık ki, genelleştiğinden bir tarafa atılamıyor. Bu Rum kelimesidir. Rum ünvanıyla hâlifenin şerefi yükseltilmek isteniliyor! Hâlife (hazrettir) ve ona (hazret) denilir. Ona dilimizde başka bir unvan yoktur. Sonra oluşan anlatımlarda elbette bizim Meclisimiz, bizim milletimiz, gerçekleri gösterecek deyimler kullanıyor. Halife (hâdimü’l-müslimîn- Müslümanların halifesi, hâdimü’l-haremeyn-Hicaz’ın hizmetçisi) onun gerçek deyimleri budur. Herkes şahsen istediği lakapları kullanabilir. Fakat gerçek ünvanı Hâlife-i Müslimîn’dir. Hadimü’l- Harameyn’dir ve hazrettir.

Salahattin Bey (Mersin)-”Hazrettir. Fakat var olan geleneğe saygı duyulur, devam ettirilir.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara)-Onlar dalkavukça lakaplardır.