Hamidiye Kruvazörü’nde Bir Konuşma

Hamidiye kruvazörü ile yaptığı Karadeniz Gezisi sırasında 19 Eylül 1924 gecesi gemide verdikleri ziyafette Hamidiye Komutanı’nın konuşmasına verdikleri cevap:

– Bir haftadır Hamidiye ile seyahatimde memleketimizin güzel şehirlerini gördüm. Bundan daha önemli olmak üzere donanmamızı, subaylarını tanıdım. Bu seyahatimde yönetiminizdeki gemide gördüğüm emniyet ve düzenden ve yüksek saygıdan çok mutluyum.
Tarihte büyük deniz komutanları vardır. Fakat modern donanma oluşturmaya başladıktan sonra bu gibi kahramanlıklara, parlak hareketlere pek rastlanamaz. Benim için gemiden çok subaylarını tanımak önemlidir. Millî Mücadele sırasında donanmamızın toplu olarak kullanımına imkân yoktu. Bununla birlikte dağınık ve yurtsever hizmetler pek çoktur.

Seyahatim boyunca gördüğüm düzen, güven ve eğitim bana gelecek Cumhuriyet donanması adına çok kuvvetli ümitler vermiştir. Bu konuda buradan çok uygun izlenimlerle ve kalp güvenliği ile ayrılıyorum. Ben daha yakından ilgili olarak bu donanmanın oluşumuna yardım edeceğim. Bu seyahatim, bana güzel Karadeniz şehirlerini ve donanmamızı tanıttı. Bunu sağlayan  Hamidiye’nin süvarisine, subaylarına ve bütün gemi personeline içten teşekkürlerimi sunarım.

Raşit Metel, Atatürk ve Donanma, s.70-71