Hatay’ın Bağımsızlığı Hakkında

Ulus Başyazarına demeç:

… Bunlarla ilişkili henüz ayrıntılı bilgi almadım. Eğer Suriye olağanüstü Komiseri Bay Dö Martel sancağa gelerek, Hataylıların bağımsız rejimine kavuştuklarını kendisi ilân etmedi ise ve bu nedenle Hataylıların bayramlarına onur vermekten kendini alıkoymuşsa buna diyeceğim yoktur. Hatay’da Fransız delegesi, Hataylıların çok istek ve heyecanla bayram yapmaları doğal olan bir günde, eğer Hatay Türklerinin özgürce bugünü kutlamalarını yasaklayacak önlemler almış ise, buna “yazık!” demekle yetinirim. Çünkü, böyle bir anlayış, devletler arasında yüksek dostluk ilişkilerinin durum ve geleceği için, doğru yolda yürümek gereğinin henüz anlaşılamamış olmasından ileri gelir.

Çünkü her şeye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet’i ile Fransa Cumhuriyeti hükümeti arasında Cenevre’de imza olunan belgelerin belirlediği rejimin birinci aşaması, Hatay Türklüğü’nün yüksek kararlılık ve enerjisi ile başlamıştır. Başka türlü olmazdı ve bundan sonra da olamaz.

Buna, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin olduğu kadar, bu sorunda söz vermiş olan Fransa hükümetinin ve milletinin de onuru uygun değildir.”