Havzalılarla Konuşma

Havza’da Belediye adına verilen söyleve cevap olarak:

Kahraman Havzalılar!
Sizinle en acılı ve yaslı günlerde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana geçmişin kıymetli anılarını canlandıran şu daire içinde, kıymetli çalışma ve yardımlaşmanızdan çok yararlandım.

Bundan sonra Paşanın Havza’dan İstanbul’a nasıl çağrıldığını ve bundaki amacı açıklayarak sözüne devam etti:
Eğer Havzalıların o içten ve sağlam saygı ve sevgileri olmasa ve eğer Havza’nın faydalı ve sağlıklı kaplıcaları sağlık durumum üzerinde iyi bir etki bırakmasaydı, emin olunuz ki, inkılâp için çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki, Havza’ya ve Havzalılara çok şey borçluyum. Kalbimdeki bu bağlılığımı sonsuza dek saklayacak, sizi hiç unutmayacağım. Saygıdeğer Havzalılar, ilk yeltenişi, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilât yapan siz oldunuz. İnkılâp ve cumhuriyet tarihinde, kahraman Havza’nın ve Havzalıların büyük bir yeri vardır.

Gazi M.Kemal Paşa, Havza hakkında eser yazan Fuat’ı övdükten sonra şu sözleri söylemişlerdir:

Kahraman Havzalılar, sizinle tekrar görüştüğüme gerçekten mutlu oldum. Sizi hiç unutamayacağım.

Hâkimiyet-i Milliye, 26.09.1924