İcra Vekillerinin (Bakanlar Kurulu) Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun Görüşülmesi Hakkında

Bakanlar Kurulu’nun yetki ve görevlerine dair özel komisyonun düzenlemiş olduğu kanun teklifi ile Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, Bakanlar Kurulu’nun yetki ve görevlerine dair özel komisyonca düzenlenmiş olan kanun teklifinin, İcra Vekilleri’nin seçilme şekli ve Bakanlar Kurulu Başkanı’nın görevinin Meclisçe onaylanması noktasından tekrar incelenmek üzere komisyona gönderilmesine dair anlatımı sebebiyle:

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Arkadaşlar! İcra Vekilleri’nin seçilme şekline ait olan kanun ile görev ve yetkisi hakkında olan kanun tasarıları yüce bilginizle bir, iki aydan beri tartışılmıyor. Ben cepheye giderken bunun tartışmasının ertelenmesini rica etmiştim. Ve büyük heyetiniz de bunu kabul etmişti.

Sanırım bunun zamanı gelmiştir. Yüce Heyetiniz’den onu rica edeceğim. Belli bir gün kararlaştırsak da bunun tartışmasına başlasak. Yaptığım araştırmaya göre Cumartesi günleri çarçabuk kabul edilen kanunlar ile kanun tasarılarının, Pazar, Pazartesi bütçenin, Salı tatil, Çarşamba yasak şeylerin kanunu tartışmaları yapılıyormuş, Perşembe soru ve gensoru görüşülüyor, belki Perşembe veya Cumartesi bu kanunla uğraşabiliriz. Bunu rica etmek istiyorum.