İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildikten Sonra TBMM’nin Üçüncü Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Üyeleri,

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na ikinci kez seçilmekle övünüyorum. Büyük bir milletin erdemini, yönünü ve uygun niteliklerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı’nın, benden ne kadar ağır ve ciddî görevler beklediğini bütün yüreğim ve vicdanımla kavrıyor ve anlıyorum.
Büyük milletimizin, geçen yıllardaki, gösterişsiz fakat millet yararına olan çalışmalarımızı övgüye değer bulan milletime  borcumu pek çok yararlı görevler yaparak ödemeye çalışacağım. (Alkışlar)

Her şeyden önce, Büyük Türk Milletine borçlu olduğum sonsuz şükranlarımı, onun büyük Meclis’ine hitap ederken söylediğim minnet ve şükran sözleri ile belirtmeyi ve özetlemeyi kutsal bir görev sayarım.

Sayın üyeler!
İkinci kez Cumhurbaşkanlığı dönemine erişmekten duyduğum onur, özellikle cumhuriyetin mutluluğa ve yükselmeye aday yeni bir döneme erişmesinden kaynaklanmaktadır. Bağımsızlık, milliyetçilik ve başarı temellerinden doğan ve gelişen Cumhuriyet, dört yıl içinde kararlı reformları ve gelişmesiyle ne kadar sağlam kurallara dayandığını ve aziz Türk Milletinin nasıl candan aradığı bir devlet biçimi olduğunu gösterdi ve kanıtladı. (Alkışlar).

Her kuralı değiştirmede kararsız zihinlerde oluşabilecek kuşkular geçen yılların ürünleriyle büsbütün ortadan kalkmış ve Türk Milleti böylece içte ve dışta güçlü ve yerleşmiş bir devlete sahip olmuştur. Cumhuriyetin yeni dönemine bu şartlar altında kavuşmuş olmamız duygularımızı ve vicdanımızı kıvanç ve güvenle doldurmaktadır.

Sevgili Arkadaşlarım!
Cumhuriyetin iç ve dış siyaseti, gelecekte de saygınlık, kuvvet ve doğruluk ile ve Türk milletinin bütün güçlerini onun zenginliği, mutluluğu ve gelişmesine yöneltilmesi ve bu konulara yoğun ilgi gösterilmesi ile belirlenecektir. (Alkışlar, bravo sesleri).
Cumhuriyet’in varlığına ve yönetimine ve milletin yararına karşı olabilecek içte ve dışta herhangi bir kötü niyete karşı, her an korumaya hazır bulunmak, dışta dostluklara ve barışçı çalışmalara yardımcı ve vefakâr olmak ve içte vatandaşların güvenlik içinde çalışması ve gelişmesini sağlamak yeni çalışma döneminde de gerçekleştirmeye çalışacağımız temel amaç olacaktır. (Alkışlar).
Bu amaç için, Büyük Millet Meclisi’nin kendisini bekleyen yeni görevleri gerçekleştirmek için ne derece geniş etkilere sahip olduğunu da belirtmek isterim.

Sayın üyeler!
Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin yüz yıllar süren arayışının bir özeti ve onun kendi kendisini yönetme bilincinin canlı bir örneğidir. Türk milleti, yazgısını Büyük Millet Meclisi’nin olgun ve vatansever eline sunduğu günden başlayarak karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan acılardan milletlerin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır. (Alkışlar).

Üçüncü Dönem Büyük Millet Meclisi’nin birinci toplanma yılının, yardım ve çabalarınız ile, Türk Milletine yaraşan ve uygun olan çalışmaların yüksek bir aşamasını daha gerçekleştireceğine sarsılmaz güvenimiz vardır.

Geleceğe yönelik bakışlarımız güven dolu olarak, Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyelerini selâmlarım. Ve önemsiz bir ferdi olmakla gurur duyduğum Büyük Millt Meclisi’ne, Türk Milleti’nin beğenisini taşıyan hizmetler dilerim.