İngiltere ile İlişkiler ve Barış Konferansı

Morning Post Muhabiri Greys Elison’a demeç:

– Hiç kuşku etmiyorum ki günün birinde İngiltere ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluğa döneceğiz. Buna karşı hiçbir engel görmüyorum. Tek isteğimiz bağımsızlığımıza saygı gösterilmesidir. Yabancılardan nefret ettiğimiz hakkındaki söylenti gerçek dışıdır. Bizde bu gibi duygular yoktur. Ben, hükûmet tarafından işlenen yanlışlıklardan dolayı o hükûmetin ait bulunduğu millete düşmanlık besleyecek bir adam değilim. Bonarlav Hükûmeti hakkında şimdilik bir şey söyleyemem. Muhafazakâr Hükûmetin nasıl hareket edeceğini görmeyi yeğlerim. İsteğimiz gerek İngiltere ile gerek diğer devletlerle dostluk ilişkilerine girişmektir.

– Konferansın iyi sonuçlar vereceğini sanıyor musunuz?

– Konferans ateşli dönemler geçirecektir. Ancak barış ile sonuçlanacaktır. Buna kuşku yoktur. Ancak biz sınırsız biçimde bekleyemeyiz. Devletler isteklerimizin kanunî olduğunu hiç kuşkusuz anlayabilirler. Yolunda bu kadar fedakarlıklarla üç buçuk yıl savaştığımız bağımsızlığımıza zarar verecek şartları kabul etmemizi bekleyemezler. Bu nedenle savaş durumunun uzatılmayacağını umut ederim. Büyük Millet Meclisi içtenlikle barış istiyor. Gerçekten barış isteğimizi herkes anlayabilir. Çünkü ülkemizi bayındırlaştırmak için barışa ihtiyaç duyuyoruz.

Vakit: 27.12.1922, s.2-3