Irak Kralı ve Türkiye –Irak İlişkileri Hakkında Konuşma

Irak Kralı Faysal I. şerefine Ankara Palas’ta verilen ziyafette söylenmiştir:

Sayın Kral!
Haşmetli şahsınızı burada, Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezinde selâmlamakla mutluyum.
Dostumuz ve komşumuz saygıdeğer Iraklılara ve onun sevilen hükümdarına karşı çok içten dostluk duygularıyla bağlanmış bulunmaktayız. Bu duyguların Türkiye’de ne kadar kuvvetli çarptığını, kendiniz göreceksiniz. Haşmetli ziyaretiniz, var olan dostluk duygularını ve bağlarını şüphesiz çok kuvvetlendirecektir.

Bütün çabalarını barış içinde gelişmeye adayan, komşularıyla ve dünyanın bütün milletleriyle karşılıklı içtenlik ve eşitlik kuralları içinde iyi geçinmeyi ilke edinen Cumhuriyet Hükümeti, Irak’ın gittikçe artan bir yükselme ile huzur içinde mutlu ve rahat olmasını ilgi ile izlemekte ve devamını dilemektedir.

Milletler arasındaki bağların ve ilgilerin gelişmesinde çok önemli olan ve tarihin içinde daima etkisini gösteren coğrafî, iktisadî sebeplerden başka, bugünkü karşılıklı faydaları ve iç, dış barış ve sakinlik siyasetleri ve ilişkileri de Irak ile Türkiye’yi birbirine yaklaştırmakta ve daha çok dost yapmaktadır. Bu görüş ve anlayışta ortak olduğumuza olan inancımı bildirmeme izinlerinizi rica ederim.

Bu içten düşünce ve duygular içinde sözlerimi bitirirken, burada bulunmasından dolayı hepimize sevinçler veren saygıdeğer misafirimiz Haşmetli Kral’ın kişisel mutluluklarını ve dost Iraklıların rahatlık ve başarılarını dilerim.

Hâkimiyet-i Milliye, 8.07.Temmuz 1931