İran Şehinşahı ve Türkiye-İran İlişkileri Hakkında Konuşma

Çankaya Köşkü’nde İran Şahı Rıza Pehlevi’ye verilen ziyafette söylenmiştir.

Büyük dostumuz ve saygıdeğer kardeşimiz Şehinşah,
Kardeş İran milletinin yüce başkanını Türkiye’de selâmlamakla duyduğum sevinç büyüktür. Ziyaretiniz bütün Türk milletini mutlu etti.

Türkiye- İran ilişkilerinin tarihi gözden geçirilirse bu iki memleketin dostluktan ayrıldıkları zamanlarda en zor devreleri yaşamış oldukları görülür. Halbuki milletlerimizin tabiî eğilimleri ve yüksek yararları gereği olan dostluk bağları kuvvetlendikçe, her iki millet kuvvetli duruma geldi ve rahatlık buldu. Türkiye Cumhuriyet’i, bu gerçeği tamamen anlayarak İran dostluğunu siyasetinin en temel ilkelerinden biri durumuna getirmiştir. Nasıl ki, mükemmel kişiliğinizin güçlü yönetimi altında komşu ve kardeş memlekette de aynı duygulara, aynı görüşlere kıymet ve önem verilmiş ve böylece sarsılmaz ve silinmez bir Türkiye-İran dostluğu kurulmuştur.

Değerli Şehinşah, memleketinizin bütün yükselişlerini ilgi ve sevgiyle takip ediyoruz. Yüksek iradenizin yaratıcı eserlerini en derin saygıyla karşılıyoruz. Türkiye ve İran, binlerce seneden beri yüklendikleri yükselme ve yükseltme rolünde bugün de kuvvetli ve kudretli adımlarla ilerliyorlar. Bu iki kardeş milletin, bu defa ziyaretinizle, bir kat daha yakınlaşan dostlukları uygarlık için, insanlık için, şüphesiz en sevinilecek sonuçlardan biridir. Barış ve dostluk içinde gelişmekten başka amaçları olmayan milletlerimizin, aynı zamanda genel barışa hizmet etmeyi en şerefli görev saydıklarına şüphe yoktur.

Türk milleti için unutulmaz bir anı bırakacak olan bugünü, tarih, yalnız Türkiye-İran ilişkilerinde değil, dünya barışında da sayılır günlerden  biri olarak yazacaktır.

Dost ve kardeş milletin büyük hükümdarı, Türkiye’nin yüce dostu olan mükemmel kişiliğinizin daima yüce refah ve mutluluğunu dileyerek sağlığınızı kardeş milletin mutluluğunu ve Türkiye-İran dostluğunun verimli gelişimine diliyorum.

Hâkimiyet-i Milliye 17 .06.1934