İstanbul Halkı ve Yeni Türk Harfleri

İstanbul Belediye Başkanı’na demeç: (Hâkimiyet-i Millîye).

Beyefendi,
İstanbul’da geçirdiğim günler içinde sevgili halkın, sizin ve mülki ve askerî makamların göstermiş oldukları sevgi ve konukseverlikten çok duygulandım. Bunun için teşekkür ederim. Büyük milletimizin bir kat daha gelişme ve yükselmesini sağlayacak olan yazı inkılâbının fiilen başlaması, buradaki ziyaretim zamanına rastladığı için değerli bir anıdır. Yeni yazımızı öğrenmek ve öğretmek için, sevgili halkın resmî ve özel çeşitli makamlar ve kuruluşlar ve toplulukların göstermiş oldukları istek ve çabaya yakından tanık oldum.

Bu teşekküre değer çalışmanın mutlu sonuçlarını daha şimdiden gururla görüyorum. Bu konuda İstanbul basınının ve düşünce dünyasının da değerli yardımını teşekkür ederek anarım. Bu çok yerinde ve bilinçli çalışmanın yakın zamanda tam bir başarıyla sonuçlanacağını göreceğimize kuşku yoktur. Güzel İstanbul’un sevgili halkına, yüce hemşehrilerime mutluluklar dilerim.