İstanbul Şehri Temsilcileriyle Bir Konuşma

İstanbul halkı adına Bursa’ya giden İstanbul heyetinden Belediye Başkanı Muhittin Beyin sözlerine cevap olarak söylenmiştir.

İstanbul saygıdeğer halkını temsil eden seçkin heyetinizi derin samimiyetle selâmlarım. İstanbul’luların hakkımda besledikleri sevgiyi her fırsatta olduğu gibi bu defa da yüce heyetinizi Bursa’ya kadar göndermekle göstermelerinden çok duyguluyum ve  onlara teşekkür borçluyum. Benim de saygıdeğer İstanbul halkı hakkında kalbimde yerleşmiş olan sevgi ve saygımın çok büyük ve devamlı olduğunu açıklamaya gerek görmem. Saygıdeğer halkın doğrudan doğruya içinde bulunarak onu kendim selâmlamakla mutlu olacağım günün, uzak olmadığını açıklayabilirim. Şimdilik saygıdeğer İstanbul halkına en sıcak ve içten selâm ve saygılarımın ulaştırılmasına aracı olmanızı özellikle rica ederim.

                                       Hâkimiyet-i Milliye: 02.06.1926