İstanbul’dan Ankara’ya Gelen Subay ve Memurların Yol Paraları, Emeklilerin Aylıkları, İstanbul Memuru İken Anadolu’ya Gelenlere Almamış Oldukları Aylıkların Verilmesi Meseleleri Hakkında

Efendiler! Yüce Meclisiniz’i işgal eden bu mesele pek nazik bir meseledir. Sanıyorum ki bundan önce de yine aynı meseleye değinilmişti. Gerçekleşen birçok tartışma ve konuşmalar sonucunda meselenin önemi, inceliği Yüce Heyetinizce takdir edilerek iyi bir sonuca bağlanmıştı. Aynı meselenin bugün tekrar söz konusu olması doğru değildir.

Efendiler, Yüce Meclisiniz’in değerli subaylara ihtiyacı vardır. Ordularımız ve memleket içindeki askerî görevler için subaylar gereklidir. Halbuki Anadolu’da var olan subaylar amacımızı gerçekleştirecek sayıda değildir. En değerli subaylarımız Genel Savaş içinde çeşitli cephelerde esir düşmüşlerdir. Ve bugüne kadar onlar düşmanın esaret zinciri altında kalmışlardı. İşte İstanbul’dan buraya gelen subaylar o değerli subaylardır.

Bir de genel olarak herhangi bir subay kabul edilmiş değildir. Belki İstanbul’dan Anadolu’ya getirilen subaylar, daha önceden yerleştirilmiş ve varlıklarına gerçekten ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve ondan sonra buraya gönderilmişlerdir.

Anzavur’un başarılı sonuçlarını bekleyen subaylar varsa zaten kendiliğinden buraya gelmez ve gelemez. Bundan dolayı Anadolu’ya gelen ve milletin bağrına kendini adayan ve orduya hizmet eden değerli, namuslu, şerefli subaylarımız hakkında burada görüş bildirmek ve tartışma yapmak doğru değildir ve bundan vazgeçilmesini hepimizden rica ederim (bravo, doğru sesleri). Subayların gereksizliğine, iktidarsızlığına dair söz söyleyeceğimize, sanıyorum bugün subayların düşman karşısında bu dakikada ne şekilde görev yaptıklarını düşünmek daha uygundur.