İstanbul’u Ziyaretine Dair

Mudanya’da kabul ettiği İstanbul heyetinin önerisine cevap:

İstanbul halkı adına gelen heyetinizin bu içten ve heyecanlı duygularından son derece mutlu oldum ve duygulandım. Buraya kadar yoruldunuz.Yüce heyetinize teşekkürler ederim. Bu teşekkürlerimin bütün İstanbul halkına ulaştırılmasını sizden rica ederim.

İstanbul’u ziyaret etmeyi çok isterim. Bu isteğimin olmasında gerçekten bugüne kadar çok gecikmeler oldu. Bunun nedenleri kolaylıkla açıklanabilir. İnşallah bu nedenlerin ortadan kalkmasıyla İstanbul ve İstanbulluları da ziyaret etmek mutluluğuna ereceğim.

Vakit: 23.09.1925, s.1