İsveç Elçisi’nin Söylevine Cevap

İsveç Elçisi M.de Heidenstan’ın güven mektubunu sunma töreninde Elçinin konuşmasına cevap olarak:

Sayın Elçi!
Haşmetli İsveç Kralı tarafından özel konumlu delege ve Orta Elçi sıfatiyle yanıma atandığınızı gösteren mektubu memnuniyetle aldım. Kralın Türk milleti hakkındaki içten dileklerini eriştirmeye yüce şahsınızı görevlendirmelerini görmekle ayrıca memnun oluyorum. Milletim hakkında beslediğiniz duygulardan dolayı haşmetli şahsınıza teşekkür eder ve karşılık olarak İsveç milletinin rahatlık ve mutluluğunu dilerim.

Türkiye ile İsveç arasında eskiden beri var olan ikili anlaşma bağı iki memleket arasında kurulmuş olan dostluk ilişkilerinin gelişme ve sürmesine bir zaman oluşturmaktadır. Türkiye’de başarılan yenilenme ve düzeltme eserinin İsveç milleti tarafından dostça bir ilgi ile takip edildiği hakkındaki sözlerden ve memleketlerimiz arasında var olan iyi ilişkilerin gelişmesi için çalışma harcayacağınıza dair olan güvencenizden çok duygulandım. Görevimizin yerine getirilmesi sırasında şahsi desteğime ve Cumhuriyet Hükümeti’nin yardımını alacağınızdan emin olabilirsiniz.

                                  Ayın Tarihi, Sayı:79-81, 1930, s.6789