İttihat ve Terakki Partisi Hakkında

Anadolu Ajansı muhabirine demeç:

– İstanbul gazetelerinden birisinde İttihat ve Terakkî Partisi adına bazı kişilerin size başvurarak işbirliği teklifinde bulundukları yazılmıştır. Bu konu hakkında lütfen bizi aydınlatır mısınız?

– İttihat ve Terakkî Partisi adına işbirliği için hiçbir teklif almadım. Aslında bugün kimse İttihat ve Terakkî Cemiyeti veya Partisi adına hareket etmek yetkisine sahip değildir ki böyle ve bu ada başvuru olsun. Çünkü herkesçe bilindiği gibi, adı geçen dernek ateşkesin sonrasında o vakitki İttihad ve Terakkî genel merkezinin çağrısıyla merhum Talat Paşanın başkanlığı altında yapılan kongre kararıyla Teceddüt Partisine dönüşmüş ve tüm hukuk ve mallarını adı geçen partiye bırakarak İttihad ve Terakkî adının tarihe karıştığını duyurmuştu. Vaktiyle zaten bir çoğumuz o derneğin kurucusu ve üyeleri idik.

Son kongre kararıyla tarihe mâl olan adı geçen derneğin ilgili kişileriyle ayrıca kurulan Teceddüt Partisi üyelerinin tüm bölümleri büyük milletimizin yüce kararlılığından doğan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Derneğine katılmış veya karışmış ve bu derneğin programını kabul etmiştir.