İzmir’de Ordu İleri Gelenleriyle Bir Konuşma

Sağlamlaştırılmış bölge Komutanlığı tarafından verilen ziyafette ordu müfettişlerinden Fahreddin Paşanın söylevi üzerine:

Saygıdeğer Müfettiş Paşa , saygıdeğer arkadaşlarım;

Cumhuriyet ordusunun yüksek şerefli kumanda heyetiyle beraber bulunmaktan duyduğum mutluluk çok büyüktür. Özellikle bu toplantının çok faydalı geçtiğini gördüğüm bir askerî uygulamanın bitiminin ardından meydana gelmiş olması mutluluğuma sevinçler eklemiştir. Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde kendime düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için bildireyim ki; benim, ordularımızı yönlendirdiğim ve gönderdiğim hedefler, temelde ordularımın her askerînin, bütün subaylarının ve komutanlarının bakışlarının, vicdanlarının, kararlarının, ideallerinin yöneldiği hedefler idi. Bilinçli, idealli hareketlerde başarılı olan ordularımızı, burada saygıyla anmayı görev bilirim. Zaten biliyordum. Bugün gözümüzün önünden geçen hareketler nedeniyle bir kez daha inandım ve rahatladım ki, Cumhuriyet orduları tarihe yazdığı büyük zaferlerin sevincinde ancak daha yüce görevlerin yerine getirilmesinde gereken askerî yetenek ve üstünlükleri, her gün artırmak için faydalanmaktadır. Bundan önce yine İzmir’de ordularımızın generalleri ve subaylarıyla bir harp oyunu yapmıştık. Onun bende bıraktığı güvene bugün yine İzmir çevresinde bazı aşamalarını izlediğim, hareketlerin verdiği kesin güvenimi eklemekle mutluyum. Bütün millete kuşkusuz ve kalp güvenliğiyle bildirebilirim ki, Cumhuriyet orduları cumhuriyeti ve kutsal topraklarını güvenle korumak ve savunmak için  güçlü ve hazırdır.

Milletimiz tam bir kararlılıkla sosyal ve fikri gelişimine çalışırken, onu yolundan alıkoyacak iç ve dış engellerin karşısında kuvvetli, kudretli, yüce görevini anlamış kahraman ordumuzun hazır bulunduğunu düşünerek rahatlamış olabilir. Müfettiş Paşa, sizin ve yüce kumanda heyetinin kendime ait kıymetli sevgisinin ve güveninin işareti olan son sözlerinize teşekkür ederim. Saygı Cumhuriyet ordularına, saygı onların yüce kumanda ve subay heyetlerine!

                                         Hâkimiyet-i Milliye: 14.10.1925