Japonya Büyük Elçisi’nin Söylevine Cevap

Japonya Büyük Elçisi Vikont Kintoma Mushkoji’nin kabulünde:

Sayın Büyük Elçi!
Japon İmparatoru’nun sizi yanıma olağanüstü temsilci ve büyük elçi olarak atadıklarını bildiren güven mektubunu memnuniyetle elinizden alıyorum. Türkiye hakkındaki kalbi duygularınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm.

Ölümü bizi çok üzmüş olan bir önceki elçinizin, Büyük Elçi Yushida’nın anısına saygı göstermeyi görev bilirim. Adı geçenin yüksek ahlâkını ve düşünce yeteneğini daima anı olarak saklayacağız.

Ankara’daki görevinizin kabulleniş şekli, memleketim ile Japon İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin ne şekilde olması gerekeceği hakkındaki görüşlerinize tamamen uygundur.

Dünyayı sarsan ve milletlerin hayatlarını çok zorlaştıran dünya buhranına rağmen, karşılıklı anlaşma ilkesine dayanan iktisadî çıkarlarınız hakkında düşünceler alışverişi; var olan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve ticarî ilişkilerimizin yeni bir gelişime ulaşması konusundaki şartların belirlenmesine yardım edecektir.

Dostluklarının kuvvetlenmesine ve gerek bölgesel gerekse genel barışın korunmasına çalışmaktan geri kalmamış olan Cumhuriyet Hükümeti, insanca çalışmanın her alanında genel rahatlığı sağlamaya başlıca neden olduğu şüphesiz olan dünya barışı davasında, milletlerimizin daha sıkı bir şekilde birlikte çalışmalarından pek çok sevinecektir.

Her iki memleket arasındaki dostça ilişkilerin arttırılması ve genel barışın kuvvetlendirilmesi konusunda bu şekilde işbirliğinin sağlanması geleneksel dostluğumuza yeni bir parlaklık verecektir.

Memleketlerimiz arasında var olan hayırlı ve dostça ilişkilerin daha fazla sıkılaşmasını sağlamak için Haşmetli İmparatoru’nuzun sizi seçmiş olmalarından dolayı özellikle çok memnunum.

Gerek benden ve gerek Cumhuriyet Hükümetinden her zaman destek göreceğinize güvenebilirsiniz.

Haşmetli İmparator’un kişisel mutlulukları ve Japonya’nın rahatlığı için yürekten dileklerimi bildiririm.

                                         Hâkimiyet-i Milliye 17.10.1933