Kanunla Gazilik Ünvanı ve Mareşallik Rütbesi Verilişi Münasebetiyle Meclise Teşekkürü

Saygıdeğer arkadaşlar! Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu zafer dolayısıyla birkaç gün önce Yüce Meclisiniz’den yapılan tebriklere ancak bugün teşekkürlerimi sunmak fırsatına sahip oluyorum.

Aynı zamanda bugün benim şahsıma vermiş olduğunuz unvan ve rütbeden dolayı özellikle borçlu olduğum ve teşekkürlerimi arz ederim. (Estağfurullah sesleri, şiddetli alkışlar)

Kazanılan bu başarı Yüce Heyetin irâdesiyle kuvvet bulan ordumuzun irâdesi sayesinde düşman ordusunun irâdesinin kırılması şekliyle gerçekleşmiştir.

Bundan dolayı övgülerinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur. Bunun için ordu adına da, kendi adıma da arz ettiğim teşekkürlerimi ilâve olarak tekrar etmeyi bir görev sayarım.