Kasaba İstasyonunda Halkla Konuşma

Batı Anadolu seyahatı sırasında:

Hakkımda gösterdiğiniz sevgi ve içtenlik gösterilerine teşekkür ederim. Belediye Başkanı Beyefendinin bütün memleket halkı adına söyledikleri sözlerden son derece duygulandım. Halkın, memleketi gerçek kurtuluşa ulaştırmak için çalışanlarla beraber olduğu hakkındaki güvencesi son derece değerlidir. Memleket ve milletin kurtuluşu için çalışanlar, milletin yardım ve güveninden emin bulunmazlarsa elbette kalp kuvveti ile çalışamazlar. Gerek ben ve gerekse saygıdeğer arkadaşlarım bu emniyet ve güveni iyi kullanmaya çalışacak ve inşallah başarılı da olacağız. Biliyoruz ki, büyük yokluklar ve felâketler geçirdiniz. Evleriniz yakıldı, hemşehrilerinizden bir çoğu şehit edildi. Fakat bütün bu savaş, sizin için, heyetimiz için bir uyanma dersi olmuştur. Biz bu uyanıklıkla çalışacak olursak artık o kara günlerin geri gelmesine imkân kalmaz. Milletimiz bu zararı az zamanda giderecektir. Ve hatta gidermiş gibidir. (Mektep çocuklarını işaretle) kalbimize ümitler veren şu karşımızdaki hanımlar ve binlerden fazla halkımız, ordularımızı bunlar sağlamlaştıracaklardır.

İzmir Yollarında, s.46-47