Kayseri’de Bir Konuşma

Kayseri’de gece şerefine düzenlenen fener alayında öğrenci Behçet Kemal Efendi’nin söylevine karşılık olarak.

Geçmişin kararsız, çürümüş anlayışı ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki Türk Milletinin hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya gücü vardır. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet hep birlikte ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına yapılacak saldırının bütün varlığına vurulmuş darbe olacağını artık Türk Milletinin fark etmediğini sanmak hatadır. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

Vakit: 15.10.1924, s.1