Konya ve Konyalılar Hakkında

Babalık gazetesine demeç (Hâkimiyet-i Millîye):

Konya’yı bu seferki ziyaretimde, on ay öncesine göre, çok ilerlemiş gördüğümü büyük bir sevinçle beliririm. Yapılan ve başlanılan imar girişimleriyle Konya’nın çok yakın bir zamanda tam anlamıyla uygar bir şehir, imrenmeye değer şekilde imar edilmiş Türk şehri olacağına güvenim tamdır. Çalışkan ve uyanık Konyalıların, özelikle uygar elbisenin oluşumunda gösterdikleri istek ve duyarlılık, ayrıca kayda değerdir. Konya gençliğinde ve okullarında gördüğüm hayat eseri ve çalışmayı da takdir ederim. Konya’ya gelişim sırasında ve dört günlük ziyaretim boyunca saygıdeğer Konyalıların ve temsilcilerinin büyük bir heyecanla tanığı olduğum içten davranışlarından gösterdikleri yürekten bağlılıktan çok duygulandım.