Konya’da Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bir Konuşma

Partinin çalışmaları hakkında:

Biz, bütün vatandaşları partimizin kadrosu dışında düşünmüyoruz. Aralarında amacı anlamamış olanlar bulunabilir. En sonunda bunlara millî ve siyasal görevlerini anlatmak parti teşkilâtımıza, partimizin bir şubesi olan Türk Ocakları’na ve her yerde mutlaka Türk Ocakları’nın içinde memleket gençleriyle beraber çalışmaları gereken öğretmenlere düşer. 18 yaşında ve daha yüksek yaşta oy sahibi bütün gençleri fiilen üyemiz görmek isteriz. Henüz bu yaşa gelmeyenleri üye adayı kabul etmek ve onları buna göre hazırlamak gereklidir. Partimizin yüksek idealini ve programının kurallarını bütün vatandaşlara anlatmaktır.

Hâkimiyet-i Milliye, 2.03. 1931