Londra Konferansı Hakkında

Akşam gazetesi yazarına demeç:

Anadolu’da her hâlde barışsever bir sessiz çalışma oluşturabilmek için iyi niyetle ve içtenlikle oluşacak herhangi bir girişimi büyük bir sevinçle ve barışsever bir duygu içtenliğiyle karşılarız. Bundan ötürüdür ki Londra Konferansı’na katılmak üzere bir barış heyeti oluşturulması fikri, Büyük Millet Meclisi’nce pek uygun görülmüştür. Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni Londra Konferansı’na çağırmaktaki amaçlarının ne olduğunu, konferansta oluşacak görüşmeler ve konferansın gerçek temayülü gösterecektir.

Anadolu’nun amacı, her ne olursa olsun, Misak-ı Millî’deki ilkeleri elde etmektir. Bu amaçların her durumda elde edileceğine Anadolu kuvvetle inanmaktadır.

Vakit: 4.2.1921, s.3