Lozan Barışı

Lozan anlaşması, Türk milleti aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr anlaşmasıyla tamamlandığı sanılan, büyük bir yok etme girişiminin ortadan kaldırılması anlamına gelen bir belgedir. Osmanlı dönemine ait tarihte eşi geçmemiş bir siyasî eseridir.

Hâkimiyet-i Milliye