Lozan Konferansı Hakkında Bir Demeç

Cepheyi teftişe çıkacakları sırada İleri Gazetesi Başyazarı Celâl Nuri’ye söylemişlerdir.

Lausanne (Lozan) Konferansı sıcak ve çok ciddi bir devreye girmiştir. İtilaf Devletleri delegeleri henüz kanunî haklarımızı gerektiği gibi değerlendiren açık bir durum göstermiyorlar. Dünyanın umumi (genel) durumunu çağın ve olayların doğurduğu yeni düşünce akımlarını  ve bunların yönelmiş olduğu hedeflere nasıl ustaca adımlarla yürümekte olduğunu araştıranlar  şunu biliyordu. Onlar Türkiye’nin bir an önce sessizlik (barış) durumuna  ve huzura kavuşmasına engel olmanın kesinlikle zararlarına olduğunu belirgin bir şekilde görmekteydiler.

Cepheyi inclemekten amacım orduları yakından görmektir. Son zaferden bugüne kadar eğitim ile geçmiş günlerin sonuçlarını inceleyeceğim. Aynı zamanda halk ile de yakından ilişki kurmak  ve onlarla şimdiye ve geleceğe dair görüşmelerde bulunmak isterim.

Halk Partisi hakkında, gezim sırasında bulacağım fırsatlardan yararlanarak bazı açıklamalarda bulunmak düşüncesindeyim. Benim parti kurmam hakkında endişeli görüşlerde bulunanları aydınlatacağım. Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki, bu parti, milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu sağlamaya yönelik bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna uygundur.

Öğüt Gazetesi: Sayı 156