Meclis’in Hangi Üyelerden Oluşacağı Hakkında

Yüce Meclisiniz, bilindiği gibi olağanüstü yetkilere sahip olarak yeniden seçilen şerefli milletvekilleri ile saldırıya uğramış Saltanat Merkezi’nden (İstanbul) canını kurtararak buraya gelen şerefli milletvekillerin-den oluşmaktadır. Canını kurtarıp gelebilecek olan milletvekilleri ile birlikte bir Yüce Meclis meydana getirmek, ancak yeni belirlenen seçim şekliyle söz konusu olmuştur. Bu anda Meclisimiz yeniden teşkil olunmuştur. Daha önce seçilen milletvekillerinin de, seçilmeleri şimdiki milletvekillerinin seçim şeklinden çok geniş olduğu için aynı yetki ile görev yapmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Bu hususu doğrulamak isterim.
(Uygundur, uygundur sesleri).