Meksika Elçisi’nin Söylevine Cevap

Meksika Cumhuriyeti’nin ilk Türkiye elçisi M. Genero Estrado’yu kabulü töreninde elçinin konuşmasına cevap:

Sayın Elçi!
Meksika Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma olağanüstü temsilci ve orta elçi atadıklarını bildiren mektuplarını büyük bir memnuniyetle alıyorum.

Türkiye ile Meksika arasında doğrudan doğruya diplomasi ilişkilerinin kurulmasını içten bir sevinçle karşılamaktayız. Devletli şahsınızda dost cumhuriyetin ilk temsilcisini selâmlamakla mutluyum.

Bizce çok tanınmış olan seçkin kişiliğinizin bu yüksek görev için seçilmesini çok hayırlı buluyorum.

Memleketlerimiz arasındaki dostluk duygularına dayanan bağların daima gelişeceğine ve milletlerarası sahadaki çalışma ortaklığımızın daima daha fazla verimli olacağına şüphem yoktur.

Memleketim hakkında söylemiş olduğunuz güzel sözlerden dolayı size özellikle teşekkür ederim. Türkiye’nin de Meksika için aynı içten dostluk duygularıyla dolu olduğuna güveniniz.

Sayın Elçi, yüksek görevinizin yerine getirilmesi sırasında gerek şahsî desteğimi ve gerekse Cumhuriyet Hükûmeti’nin yardımını alacağınıza güveniniz.

Hâkimiyet-i Milliye 18.10.1933