Milletvekili Seçildikleri Halde Görevlerine Başlamayanların Yerlerinin Ne Şekilde Doldurulacağı Hakkında

Mustafa Kemal Paşa- Milletçe ilk yapılan seçim sonucunda seçilmiş bazı kişiler istifa ettiler veya gerekçe göstererek buraya gelemeyecek durumda olduklarını söylediler. Bunun üzerine değişik yerlerden gelen sorularda şu iki açıklama isteniyordu.
Yeniden seçim yapmak, yahut arkasından en çok oy kazanmış olan kişileri buraya göndermek! Biz, durumun aciliyet gerektirdiğini düşünerek bazı yerlerde seçim yapılmasını ve bazı yerlerde şartların uygun olmadığından o gibi şahısların istifa edenlerin yerine gönderilmesini uygun görmüştük. Dolayısıyla konu edilen kişi de böyle olacaktır sanırım.
Rıza Bey (Kırşehir) -Fakat istifa dilekçesi var mı?
Mustafa Kemal Paşa (devamla) -İstifa edenlerin yerine fazla oy kazanmış olanların gelmeleri …
Rıza Bey (Kırşehir) – İstifa dilekçesinin olması gerekir.
Mustafa Kemal Paşa (devamla)- İstifa dilekçesi mahallî seçimde mülkî memurların başkanlarına verilmiştir. Bu bilgi, yetkili memurların başkanı tarafından gönderilmiştir. İlke olarak seçimlerin iyi geçmesini sağlamaktan sorumlu tutulacak olan mülkî memurların başkanları idi. Eğer bu hususta yüce heyetinizce şüphe ve kararsızlık doğacak olursa doğrudan doğruya olayın olduğu yerden yazı ile bilgi isteyebiliriz. (Kabul kabul sesleri)