Miralay İsmet Beyin Genelkurmay Başkanlığı Görevini Yapmak Üzere İcra Heyeti (Yürütme Kurulu) Arasında Çalışması Hakkında

İsmet Beyin gerçekten fiilen yaptığı görev bütün askerî hareketleri takipten ibarettir. Bu açıdan görevi Genelkurmay Başkanlığı’dır. Ancak Yüce Meclis’inize bildirilmemiş ve onayınıza sunulmamıştır.
Bunun için bugünkü görevi, özellik dairesinde kalır. Eğer Yüce Heyetiniz uygun görür de kendisini bu görevden dolayı sorumlu tanırsanız o zaman bu kişiler yanında bulunur ve onlarla beraber çalışabilir. (kabul kabul sesleri) O halde İsmet Beyin Genelkurmay Başkanlığı görevini yapmak üzere bu icra heyeti yanında çalışmasını uygun görürseniz oylamaya sununuz. (kabul kabul sesleri)