Muhtar Seçerken

Ankara, Hacıbayram mahallesi muhtar seçiminde Ankara hemşehrisi sıfatiyle oy verirken:

Mahallemizin ihtiyar heyeti seçimi nedeniyle oluşan bu toplulukta hazır bulunmak benim için en büyük mutluluktur. Bu toplanmanın amacı, memleketimizi kurtarmak ve mutluluğa ulaştırmak için çalışanlarca çok önemlidir. Ben birkaç yıl önce memleket ve milletin kurtuluşunun ne şekilde olacağını düşündüğüm zaman en küçük sosyal kurum ve en küçük insan kitlesinden düzenlemeye başlamak gerektiğini bulmuştum. Araştırılacak olursa üç buçuk yıllık çalışmamızın amacı, bu geceki hedefe ulaşmaktı. Bunu görmekle mutluyum. Söylediğiniz sözlerin uyandırdığı aydınlanma bende en değerli duyguları doğurmuştur. Diyorsunuz ki zorba yönetim düşüncesi ve irtica bir daha yer bulamayacaktır. Ben de aynı düşüncedeyim. Bunu sizin gibi gençlerden duymak onur vericidir. Gerçekten memlekette zorba yönetim ve gericiliğin yeri kalmamıştır. Bu düşünce değil, temas edilebilecek bir duygu olsa onun gideceği yerin milletin zaten takip ettiği yer olduğuna şüphe yoktur.

Bugün milletin üç buçuk yıldan beri sonsuz fedakârlıklarla ve milletin fedakâr çocuklarından oluşan ordumuzun dereler oluşturacak kadar döktüğü kanlarla kazandığı başarı, iki bakış açısından önemlidir. Bu önemli noktadan birincisi memleketimizin değerli kesimlerini kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanını son noktaya kadar kovmuş olmaktır. Bundan daha önemlisi Anayasamızın birinci maddesini oluşturan niteliktir. Yani millî egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletimizin elinde sağlamlaşmasıdır. Bu, tarihimizin ve dünya tarihinin beğeni ile karşılayacağı bir başarıdır. Yüzyıllardan beri Osmanlı adı altında yaşayan milletimiz, binlerce yıl çeşitli devletler kuran milletimiz ilk defa olarak bu kadar medenî, bu kadar parlak, bu kadar dinî bir başarı elde etmiştir.

Bu başarının nasıl elde edildiğini düşünür isek onu koruma ve devam ettirmek konusunda millete yönelik görevin büyüklüğü ve önemi kolaylıkla anlaşılır. Bunu yerinde tutmak, Allah göstermesin geriye değil daha ileriye giderek yükseltmek gerekir. Bu akşamın bende bıraktığı izlenim bu isteğin mutlaka oluşacağına olan güvenine tam bir inanış içindeyim. Sevincimi tekrar ediyorum. Sizlerin bende oluşturduğu duygulardan dolayı teşekkür ediyorum.

                                         Hâkimiyet-i Milliye: 11.1.1923