Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık Verilmesine Ait Kanun Dolayısıyla

Yüce Meclis’in manevî kişiliğinde görünen ve yerleşmiş olan başkumandanlık görevini fiilen yapmak üzere beni memur etmiş olduğunuzdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Bu rütbe Yüce Heyetiniz’in hakkımdaki güven ve emniyetinin açık bir delili olduğundan dolayı benim için pek değerli bir ödüldür ve bu ödülün hayatımın en değerli ödülü olacağını arz ederim. Bundan dolayı; bu rütbeye lâyık olmak için bütün varlığımı istekleriniz dairesinde harcamaktan bir dakika çekinmeyeceğimi bilmenizi ve kabul buyurmanızı rica ederim.

Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, Allah’ın yardımıyla mutlaka mağlûp edeceğimize  güvenim ve bağlılığım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancı, Yüce Heyetiniz’e karşı, bütün millete karşı ve bütün âleme karşı ilân ederim.

Bu güvenimin fiilîyata girmiş olması için gerek duyduğu tek bir şey varsa o da Yüce Heyetiniz’in beni koruması ve milletimizin bana daima yardım etmesidir. Gerek Yüce Heyetiniz’den ve gerek büyük ve şefkatli milletimden daima büyük bir korumaya sahip olacağıma güvenim büyüktür.

Bundan dolayı, Yüce Heyetiniz’den aldığım moral gücüyle bu dakikadan itibaren Başkumandanlık fiilî görevine başlıyorum.