Newyork’tan İstanbul’a Uçan Amerikalı Tayyarecilere Demeç

Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecilere Yalova’da demeçleri:

Olağanüstü yolculuğunuzu Türk milleti yüreklerden taşan takdir ve sevgiyle karşıladı. Amerika havalarından yükselerek Türk havalarında belirecek değerli konukları, oradan uçtukları andan itibaren Türk ufuklarına geldikleri ve topraklarımıza indikleri dakikaya kadar ilgi ve heyecanla izledi. Başarısını gönülden diledi ve kendi başarısı gibi sevindi.

Gerçekten başarınız, hem bilim ve hem teknik hem de yetenek ve cesaret boyutuyla, insan gücünün örneksiz bir zaferidir. Kıtaları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz. Sizin gibi kahramanlar milletleri, birbirinin mutlulukları ve gelecekleriyle ilgili olan bir aile bireyi durumuna getirirler.

Kuşku duymam ki, siz uygarlığını hayranlıkla izlediğimiz Yeni Dünya’nın büyük ülkesi ile eski dünya kıtalarının birleştiği yerde bulunan Yeni Türkiye’yi böyle araçsız birleştirirken, Amerikalıların ve Türklerin kalplerini de birbirine daha çok yaklaştırdınız.
Bugünün gençliği, zamanımıza kadar insanlığın hayal etmediği hava yollarıyla insanlar arasında, milletler arasında yüksek dostlukların, yüksek sevgilerin kurucuları oluyor. Bu yüce hedeflerin yüce işaretlerini veren Amerika’nın sizin gibi cesur ve idealist gençlerini karşımda görmekle, onlarla görüşmekle övünüyorum ve mutluyum.

Siz havadan güzel bir yol çizdiniz. Bu yolculuğunuz Türk tayyarecilerine de hazırlanmak için büyük bir olacaktır. Sizi ısrarla kutlarım. Sizinle sevgili Amerika milletini, Amerika bilgi ve tekniğini ve Amerika tayyareciliğinin kahraman temsilcilerini selâmlarım.
Yüksek toplumunuzu dünyada yüksek bir biçimde temsil eden cumhurbaşkanınızı, bu güzel nedenle saygıyla ve sevgiyle anarım. Ve size iyi yolculuklar ve sürekli böyle başarılar dilerim.

Hâkimiyet-i Millîye