Newyork’tan İstanbul’a Uçan Amerikalı Teyyareciler Hakkında

New-York’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecileri Yalova’da kabulden sonraki duyguları:

Ben Amerika’nın bu kahraman çocuklarını, kahramanlığın bütün sıfatlarına sahip ve bütün dünya karşısında uygulamalarında sabırlı girişkenler olarak gördüm. Kendileri yüksek kahramanlıklarını, yüksek alçak gönüllülük içinde gizliyorlar. Ümit ederim ve beklerim ki, bu gençler, bugün yaptıklarından daha büyük fiilî eserler sahibi olacaklardır. Bununla zaten çok yüksek olan Amerika toplumu övüneceği gibi, bütün insanlık da sevinecektir. Bu sevinçlerin en yükseğini en derin duygularla Türk milletinin duyacağına kuşku yoktur. Çünkü Türk milleti, güzel her şeyi, her uygar şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder.

Ancak kesindir ki, her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim kuşkusuz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve etkili yankılar yapacaktır. Yüksek karakterine güvenle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.

 Hâkimiyet-i Millîye