Okullar ve Öğretmenlere Dair

İstanbul Öğretmenler Heyetine Dolmabahçe Saray’ında söylenmiştir:

Okullar öğretim ve eğitim kadar, okul dışındaki neslin uzayan bir aydınlatma demeti altında tutulması için gereklidir. Meslek ve yardım kuruluşunun kendi üyelerinden ve kendi aralarından başlayarak dışarıya yayılmakla halk için genelleştirilmesi gereken düşünce ve duygu akımlarına bir yatak olabilir.

Eski hocalar nasıl dinî temelden hâkim olmuşlarsa, öğretmenler de ilim temelinden kazanmaya başladıkları hâkimiyeti sona erdirmelidirler. Bununla öğretmenlik mesleği gerçek gelişme devrine girecektir.

Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan kişi olmayacağını anlamalıdır.

Vakit: 08.07.1927, s.1