Ondördüncü Kolordu’nun Durumu ve Subay Kıtaları Oluşturulması Hakkında Verilen Önerge Üzerine

Beyefendi’nin söz konusu ettiği mesele son derece önemli bir meseledir. Bu mesele üzerinde düşünce bildirilirken bilginin güvenilirliği gerekir.

Halbuki düşüncelerine esas kabul ederek anlattığı noktaların tamamı gerçeğe aykırıdır. Ondördüncü Kolordu’nun buraya geldiği doğru değildir.

Ondördüncü Kolordu ve karargâhı buraya gelmemiştir. Vaktiyle Ondördüncü Kolordu Komutanı olan bir kişinin görevi son bulmuş ve kendisi buraya gelmiştir. Kendisinin buraya gelmesiyle kolordu karargâhının buraya gelmesi gerekmez. Fakat böyle sözü söylemek ve bunu Yüce Heyetiniz’e karşı gerçek olarak zabıtnamelerle ilân etmek, bütün askerî önlemlerimizin yanlışlıklarını veya doğruluklarını meydana çıkarmak, yarım yamalak haberlere göre düşünce bildirmek doğru değildir

Efendiler. İkincisi, subaylardan bölükler oluşturulması bir daha söz konusu ediliyor. Efendiler sandığınız gibi, subaylarımızın sayısı israf edilecek kadar değildir. Aksine her birisinin ayrı ayrı çok seçkin birer cevher olarak korunmaları gerekir. Askerler yokmuş, subaylar yokmuş, evet kadrolar çok önemlidir.

Onları biz subaylarla dolduracağız ve bugün az olan askerleri en çok sayıya getireceğiz ve zaman, subayların daha çok değerli olduğunu bize gösterecektir.