Polonya Büyükelçisi’nin Söylevine Cevap

Yeni Polonya büyük elçisi Potocki Beyefendi’nin kabulü töreninde, elçinin konuşmasına cevap:

Sayın Büyük Elçi!
Lehistan Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma olağanüstü temsilci ve Orta elçi sıfatiyle atadığını bildiren güven mektubunuzu büyük bir memnuniyetle alıyorum.

Soylu Leh milletinin Yeni Türkiye ve benim hakkında beslediği duyguları anlatmak için kullandığınız kelimelerden özellikle duygulandım. Lehistan Cumhurbaşkanı’na, içten teşekkürlerimle beraber, kendilerinin ve Leh milletinin mutluluğu hakkındaki en sıcak dileklerimi ve Türk milletinin ve benim Lehistan hakkında beslediğimiz derin övgü duygularımı ulaştırmanızı rica ederim.

Memleketimizi zaten bağlamakta olan geleneksel dostluk, yeni Lehistan’ın doğumundan beri, karşılıklı sevgi ve saygı havası içinde gelişmiş ve milletlerarası emek beraberliğinin şimdiki gerekleri ve şartları önünde kendini gösteren sağlamlığını bulmuştur. Bu emek beraberliği, yüce şahsınızın biraz önce belirttikleri gibi, olumlu ve verimli ilkelere dayanmaktadır.

Türkler, Leh milletinin bağımsızlığını yeniden kazanmak için giriştiği kahramanca mücadeleleri daima heyecanla izlemişlerdi. Memleketinizin gelecek millî hayatını yeniden düzenleme uğrunda harcadığı ve her sahada harcamaya devam etmekte olduğu çabaların parlak sonuçlarını görmekteyiz. Bunların barış ve yükselme idealine yöneltilmiş olduğunu biliyorum. Kendisine yeniden düzen vermek ve Türk milletinin yükselmesine ve rahatlığına yöneltilmiş olan isteklerini gerçekleştirmek başlıca görevi olan Türkiye Cumhuriyeti de, milletlerin mutluluk ve rahatlığının en gerekli yeri olan genel barış ilkesini izlemekten geri kalmamıştır. Her iki hükümetçe izlenen bu hedef beraberliği geçmişin anılarına da katılarak ilişkilerimize büyük bir içtenlik vermektedir.

İki milletin iktisat ve kültür alanında beraber çalışmalarına gelince, bunu genişletmek ve kuvvetlendirmekte her halde çok yararımız olacaktır.

Beklenilmeyen, çok üzücü kaybı bizi derin bir şekilde etkileyen (bir önceki elçi), sahip olduğu yüksek nitelikleriyle, memleketlerimiz arasında var olan ilişkileri daha çok sıklaştırmaya çok hizmet etmişti. Yüce kişiliğinizin de üstün niteliklerini aynı yüksek görev uğrunda kullanacaklarından şüphe etmiyorum.

Sayın Büyük Elçi, yüce şahsınıza Türkiye’ye hoş geldiniz der ve en içten yardımımla Cumhuriyet Hükümeti’nin desteğinin şimdiden size sağlanmış olduğunu hatırlatırım.

                                          Hakmiyet-i Milliye, 15.6.1933