Salihli İstasyonunda Halkla Konuşma

Batı Anadolu seyahati sırasında:

Gösterdiğiniz duygulara teşekkürler ederim. Buraya kadar, bu kadar erken gelebilmenizin gerçek duygularınızı göstermek isteğiyle olduğunu anlıyorum. Bundan son derece mutluyum. Ben de size karşı aynı duygularla doluyum. Saygıdeğer halk, çok eziyet ve çok acı gördünüz. Fakat artık bunlardan sonsuza dek kurtuldunuz. O kara günler artık tekrarlanamaz. Çünkü milletin uyanışı ve açıkgözlülüğü çok büyüktür. Bundan sonra memleketimizi kesin kurtuluşa ulaştırmak  için çok kuvvetli ve esaslı tedbirler almak gerekir. Bu tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi ilim, esaslı irfandır. İşte şurada gördüğüm küçük mektepliler, ilim ve irfan ordularını kuracaklardır.

Bu yüzden geleceğe güvenle bakabiliriz. Saygıdeğer halk; biliyorsunuz ki, hayatımızı, istiklâlimizi, namusumuzu kurtaran Misak-ı Millimize olan tam bağlılığımızdır. Millet ve milletten doğan ordumuz, bu milli misakı süngülerle gerçekleştirmiştir. Bunu siyasi olarak ifade ettirmek için delege heyetimiz Lozan’da faaliyetle çalışmaktadır. Memleket içerisinde çalışırken; diğer taraftan hemen karşımıza çıkabilecek olan düşmanları yere sermek için daima hazır  bulunmalıyız. Bu millet üç buçuk seneden beri çok fedakârlık yapmıştır. Gerekirse bundan sonra da hayat ve namusu için daha çok fedakârlık yapacaktır.

İzmir Yollarında, s. 45-46