Savaş Harekâtı Hakkında

Sivas Milletvekili Emir Paşa ile arkadaşlarının, âsi Etem’e ve cephelerdeki savaş harekâtına dair Müdafa-i Milliye Vekaletinde soru önergesi nedeniyle Müdafa-i Milliye Vekili Fevzi Paşadan sonra konuşması:

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Efendim, Paşa Hazretlerinin vermiş oldukları genel açıklamalar arasında Bursa’ya çekilen düşman kuvvetlerini takibe ait noktaya bir kelime eklemek istiyorum. Paşa Hazretlerinden izin aldım. Buyurdular ki, bozguna uğrayıp çekilen düşman kuvvetleri, aldıkları yeni kuvetlerle desteklenerek Bursa’ya yaklaşık iki, iki buçuk saat mesafede bulunan mevzilerinde yerleştiler ve daha fazla takip etmedik. Ben de şunu eklemek istiyorum ki, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye gerçekten sonuna kadar takip etmek ve Bursa’ya girmek kararını vermiş olsa idi kuvveti ona uygun idi. Takipten vaz geçen kuvvetler esasen taarruz emrini almış kuvvetlerimiz değildir. Yani kuvvetimizin yetmezliğinden durmuş değiliz. Karar vermemiş olduğumuzdan dolayı bekledik ve sanıyorum ki bunun bazı nedenlerini ve düşüncelerini de sırası geldiğinde söylemiştim.

Hasan Bey (Van)- “İzmit’in neresine kadar ilerlenmiştir?”

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Sanıyorum ki belirgin bir cephe yoktur. Bazen biraz batıya, bazen doğuya hareket eden seyyar kuvvetler vardır sanıyorum.