Seçimin Yenilenmesi Hakkındaki Karar Nedeniyle

Saygıdeğer ve Sevgili Arkadaşlarım:

Yeni Türkiye devletinin ruhunun yapısı millî hâkimiyettir. Milletin kayıtsız şartsız hâkimiyetidir. Bir milletin hâkimiyetini anlamış olabilmesi ve onu güvenle koruyabilmesi birtakım özel vasıflara ve üstün terbiyeye sahip olmasıyla geçerli olur. Bir milletin siyasî terbiyesinde, sosyal terbiyesinde, vatan sevgisinde eksik vardır, öyle bir millet hâkimiyetini gerekli derecede kuvvetle elinde tutamaz. Milletimiz üç buçuk, dört yıldan bu yana, büyük kahramanlıklarla, sonsuz fedakârlıklarla eline aldığı hâkimiyetini bugüne kadar kendine lâyık bir şekilde, toplum için, vatanı için yararlı sonuçlar verebilecek şekilde iyi kullanmıştır. Bunu pek çok eserleriyle başarılarıyla ispat etmiştir. Milletimizin saygıdeğer vekillerinden oluşmuş olan yüce heyetiniz de milletimizin yıllarca devam eden çalışmanızla mükemmel bir şekilde bunu göstermiş bulunuyorsunuz. Yüce Meclis’in bugün kabul etmiş olduğu yüce karar ile bütün bu özellikler, bütün bu üstünlükler özellikle milletimizin olgunluğa ermesi bir kat daha yükseltilmiş ve bütün dünyaya, bu gerçeği görmek istemeyen dünyaya, ilân edilmiş ve gösterilmiştir. Bu kararla yeni Türkiye devletinin esası ve bereketli millî kanunları, yüce ülküleri sarsılmaz bir şekilde bir kere daha belirlenmiş ve belirtilmiştir.

Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında hükümdar yoktur, diktatör yoktur! (kahrolsun hükümdar sesleri). Hükümdar yoktur ve olmayacaktır. Çünkü olamaz (şiddetli alkışlar, bravo sesleri).

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) -Burası ona uygun değildir.

Gazi Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Milletin gerçek temsilcileri olan saygıdeğer üyeler, Sizler, bugünkü kararınızı; yalnız vicdanınızdan ve beyninizden doğmuş ve akla gelmiş olan gerçek ve samimî duygularla vermiş bulunuyorsunuz, memleketin, milletin mutluluğu için, rahatlığı için, geleceğini sağlaması için gördüğünüz gerek üzerine kararınızı vermişinizdir ve bundan dolayı yüce heyetiniz gerçekten takdire ve tebriğe değerdir. Ben de yüce heyetiniz içinde bir üye ve bir arkadaş olmakla son derece memnun ve mutluyum. Bütün dünya bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî hâkimiyettir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır (alkışlar). İnşallah milletin yeni vekillerinin gelmesine kadar yüce heyetiniz sorumluluklarına bırakılan görevleri şimdiye kadar olduğu gibi o zamana kadar da iyi yaparsınız.