Seyahat Belgeleri Hakkında Sorulan Soru Sebebiyle

Şimdi elime gelen yeni bir şifreli telgrafnameyi, söz konusu olan meseleyle ve benim şahsımla da çok yakından ilgili olduğu ve düşünceleri aydınlatmaya neden olacağı için arz ediyorum.

Belki söylenmemesi uygun olan bir şeydir. Fakat söyleyeceğim, bunu bana yazan bir Hükûmet Başkanı’dır. Benim yakın akrabamdan birinin kocası buraya geldi diyor. Bilginiz olduğu üzere filân yerde filân ve filândır, gerçekten böyle. İngilizler benimle gizlice antlaşmaya kapı açmak üzere İstanbul’da gizli aracılar aramışlar ve gizlice bir şekilde filân beye başvurmuşlar. Kendisine tercüme sureti aşağıda arz edilen resmî mühürlü ve İngilizlerin İstanbul’da özel memuru yüzbaşı Ponet imzalı İngilizce bir belge vermişlerdir. Bu anlamda emir ve düşüncelerinizi bekliyoruz (belgeyi göstererek). Verilen belge de budur.

Tarihi 1 Aralık 1920 (Mustafa Kemal Paşanın akrabalarından olduğunuza emin olarak size, Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle gizlice ilişki kurmanızı sağlamak için bu belgeyi verdim). Bunu eline alan bir hükûmet başkanı olağanüstü bir siyasi meseleye değindiği düşüncesine kapılabilirler, gerçekten bu adam böyle düşünüldüğü gibi benim yakın akrabamın kocasıdır. Ve bu Kapiten Ponet bilinen bir kişidir. Meşhur bir kişidir ve böyle bir girişimde bulunmuş olmasını pek doğal kabul edebilirsiniz. Halbuki işte ben söylüyorum, bu kişi casustur. Casus olduğu bence daha önce bilinen (kimdir sesleri).

Bu akrabamın kocası olan kişi bundan dolayı bu benim akrabamdır diye ve elinde bu belge vardır diye oradaki Hükûmet Başkanı bu belge ile buyurun Ankara’ya gidiniz deseydi bu bana gelmeyecekti ve bunu getirmeyecekti. Ve kendisini tutmasalardı bunu belki de meydana çıkarmayacaktı. Bundan dolayı casusluk yapacaktı. Kimbilir memlekete ne kadar kötülük yapacaktı. Kimbilir ne kadar arabozuculuk yapacaktı. Bundan bana bilgi verdiler. Hükûmetin bu kayıtları sayesinde ben de bilgili oldum ve kendilerini tutuklamaları için gereken makam aracılığıyla emir verdim. Bundan dolayı kayıtlardan vazgeçmeyelim. Çünkü düşmanlarımız pek kötü huyludur (şüphesiz sesleri).