Şile’nin İngilizler Tarafından İşgal edildiğine Dair (Ait) Gelen Telgraflar Hakkında

İzninizle efendim, bu bilgiyi iyice aydınlatmak için bazı açıklamalar yapayım:

Bilirsiniz bizim Düzce’de, Hendek’te ve Adapazarı’nda ufak tefek bazı bölüklerimiz vardı. O bölge, denilebilir ki öteden beri birçok kargaşalıklar yaşamıştır. Son günlerde İngilizlerin bütün imkânlarla bunları destekleyerek ve teşvik ederek harekete geçirdikleri bilinmektedir.

Doğal olarak bu harekete geçenlerin kendileri bile İngilizler tarafından tahrik edildiklerinin farkında değildirler. Çünkü arada aracılık edenler, yine bizim askerî kıyafetimizdeki insanlardı. Bir karışıklık çıkardılar, Adapazarı halkı ilk dikkatsizliğin ardından bizimle yapılan temaslarında gerçeği anladılar ve derhal sakinleştiler. Fakat bu dalga, Hendek ve Düzce’de devam etti. Bu kez Adapazarı halkı, isyancı liderlerine bir öğüt heyeti göndermek istediler. İleri gelenlerden üç kişi, yanlarına birkaç arkadaş alarak hareket ettiler, isyancılara yaklaştıkları zaman isyancılar, kendilerinden, yanlarındakileri bırakarak yalnız olarak gelip görüşmelerini istediler. Giden öğüt heyeti, bu talebi kabul etti ve yanındakileri terkederek gittiler. İlk görüşmede isyancılar bunları şehit etti. İşte bunun üzerine şehitlerin yakınları ile yani Adapazarlılarla Hendek ve Düzceliler arasında çarpışmalar başlamıştır. Çünkü isyancılar aynı zamanda Adapazarı’na da girmek istiyorlardı. Diğer taraftan İngilizler, kışkırtmaların az çok sonuç verir gibi olduğunu görmüş olacaklardır ki, bunları yakından desteklemek için Şile’ye bir miktar asker çıkardılar. Orada varlığından söz ettiğim bizim askerlerimiz hakkında da telgraf yazılarının kesilmiş olması nedeniyle henüz doğru bilgi alamadık.

Sırrı Bey (İzmit)- “Hendek hangi taraftadır Sayın Paşa?”
Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Hendek, Adapazarı tarafında Düzce’ye doğrudur. Ve bu isyancılar Hendek’i yağmalayıp gitmişlerdi. İsyancılar doğrudan doğruya Düzce’den giden isyancılardır.

Haşim Bey (Çorum)- “Bunlar Türk veya İngiliz askerî midir?”
Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Yalnız İngiliz askeridir. Bunların iki gemisi varmış, birisini oraya koymuşlar, diğerini de o sahillerde belki daha doğuda bir noktaya çıkaracaklardır.